สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ต่อด้วยการประชุมบุคลากรในสังกัด

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษาจาก ท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทน โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายสมหมาย โมฆรัตน์, ดร.สมเพชร มัชปะโม, นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อด้วยการประชุมบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี