สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ให้การปฐมนิเทศพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  46 ราย ณ  ห้องประชุม  1  โดยมีน.ส.สมทรง  พรหมณี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และอื่น ๆ  ก่อนรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ต่อไป