แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 12  พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น.   นายวิเชียร  เหรา  รองผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนาพร้อมด้วยนายชาญ  บุญทัน รอง ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนา,น.ส.มัลลิกา  วิเชียรดี รอง ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนาและคณะตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรวัฒนา  เข้าแสดงความยินดีกับนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ ห้องทำงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1