ผอ.สพป.ลำพูน เขต 5 เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจันทร์เทพ จันต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563