ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน พร้อมด้วย ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 โดยมี นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม