ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบาย/แนวทางการทำงานแก่บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบนโยบาย/แนวทางการทำงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อขับเคลื่อนวางแผนโครงการในการทำงานร่วมกัน โดยภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำคือการกำหนดทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ เมื่อได้นโยบายทิศทางและแผนปฏิบัติการแล้ว จะออกพบปะเพื่อนครู 100 %