ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในการชุมนุมการเมืองของนักเรียน และนักศึกษา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ภาคีเครือข่าย และ สพม.26  ออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในการชุมนุมการเมืองของนักเรียน และนักศึกษา ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เหตุการณ์เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย มีนักเรียนและนักศึกษาประมาณ 100 คน ทั้งนี้ไม่พบผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายแต่อย่างใด