สพม.เขต16( สงขลา-สตูล) ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายอศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบหมายให้ นางณกัญญา แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาครู และกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา