สพป.นราธิวาส เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

>>>>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสริมสร้างภาคีเครือข่าย และสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุด ให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3