สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและหารือในส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม