3 โรงเรียนในสังกัด สพม.19 รับรางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. OBECQA

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เข้าร่วม  งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)”  ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมขึ้นเวทีรับมอบรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  OBECQA  จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และนายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จ.บุรีรัมย์