สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 จำนวน 8 ราย  3 วิชาเอก ฯ ได้แก่ (1) วิชาเอกปฐมวัย –  อนุบาลชัยภูมิ,บ้านนางแดด ,บ้านนาอุดม,สหประชาสรร  (2) วิชาเอกภาษาไทย – บ้านท่าหินโงม,โนนสำราญวิทยา,บ้านบ่อทอง และ (3) วิชาเอกสังคมศึกษา – ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพบปะ พูดคุย ให้โอวาท/แสดงความยินดี และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคล/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ.7 /เอกสารทางการเงินฯ และอื่น ๆ  ณ  ห้องประชุม 1  ก่อนทำหนังสือส่งตัวให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ณ  โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ต่อไป