ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบและเปิดป้ายอาคารห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 17  กันยายน 2561  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดป้ายและรับมอบอาคาร “ศิษย์เก่ารวมใจ 60”  โรงเรียนบ้านโนนตาด  ซึ่งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า  ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560   จัดสร้างอาคารห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  และจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมมูลค่า  524,925 บาท