ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยห้า

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนบ้านห้วยห้า ที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน จำนวน 5 รายการ คือ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยป.4-ป.6,การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ป.1-ป.3 , การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 ,การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 และการแข่งขันการเล่านิทาน ป.1-ป.6 ไปประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561