ผอ.สพป.ตาก เขต 1 รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผลการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารแม่ 80 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในระยะ 1 ปี นำโดยนายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ อดีต ผอ.สพม. 38 และนายทองสุข อยู่ศรี อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ในการนี้ นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯบุคลากร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ พร้อมรับคำชี้แนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป
นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้ตรวจเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ ด้านอาชีพของโรงเรียนในสังกัด เช่น โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน และโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง หลังจากนั้นนายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธานกรรมการการประเมินผลงานฯ ได้เป็นประธานเปิดร้านกาแฟ Tak 1 Coffee House เพื่อไว้บริการแก่ข้าราชการครู บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ