อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม “UTD1 RUN FOR KIDS MINIMARATHON 2020” ครั้งที่ 1

6 ธันวาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ UTD1 จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “UTD1 RUN FOR KIDS MINIMARATHON 2020”ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะหนองพระแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเวลา 05.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา นำช่วยเหลือนักเรียนกำพร้า ยากจน ขาดแคลนหรือด้อยโอกาส ของนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มาร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  สถานศึกษาในสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ มีการ เดิน-วิ่ง ระยะ 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางจากสวนสาธารณะหนองพระแลสู่ตัวอำเภอลับแล ซึ่งทั้งสองฝั่งระหว่างทางเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีความร่มรื่น สวยงาม และนาหอมของชาวอำเภอลับแลที่ปลูกเป็นผลผลิตในพื้นที่ และแต่ละจุดมีกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้มีบรรยากาศสนุกสนาน  ครึกครื้น ผู้ร่วมวิ่งได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมของเด็กๆ  ตลอดเส้นทาง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พร้อมด้วยนักวิ่งจากส่วนทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้พบปะกัลยาณมิตร ได้ร่วมสนุกสนานกับเด็กๆและร่วมสบทบทุนเพื่อเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์