สพป.ชลบุรี เขต 2 : รับชมถ่ายทอดสด “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
▶ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
– พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
– นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ.
– พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ หอประชุม สพม.28 จังหวัดศรีสะเกษ
– การบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
– พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ตรวจเยี่ยมโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
– การประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
-การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของสพป.
▶ แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
– นโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด ทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพานทอง และอำเภอบ่อทอง เข้าร่วมประชุมข้อหารือและปฏิบัติการร่วมกัน เรื่อง การดูแลและคุ้มครองนักเรียนรวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ตามนโยบายของสพฐ. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2