สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า  ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 47/2561  วาระพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบายต้านภัยยาเสพติด

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   ณ ห้องประชุม 1 …นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วย พ.ต.อ.วันลภย์  เนตรถาวร  รอง ผบก.จ.ชัยภูมิ  และคณะ  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า  ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 47/2561  วาระพิเศษ  ที่เป็นข้อหารือและปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ   ศรีวรขาน และสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เพื่อดำเนินการร่วมกันในเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด