สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายงานต้านภัยยาเสพติด

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ และพ.ต.อ.มานิตย์ จันทนุพงศา ผกก.สภ.ลี้ พ.ต.อ.ดรณภพ ศิริชัย ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง พ.ต.อ.กฤษฎิธีระ วิริยะเสรี ผกก.สภ.ทุ่งหัวช้าง พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผกก.สภ.เวียงหนองล่อง และพ.ต.ท.สมพงษ์ อัปมะให สว.สภ.ก้อ ร่วมรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด ระหว่างสพฐ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันหารือแนวทางการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2