ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พบเพื่อครูอำเภอสว่างอารมณ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายศุภพงษา  จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวุฒิภัทร  จูมโสดา นายนิรันดร  สุขสุวานนท์ นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ และโรงเรียน

บ้านหนองตะคลอง ก่อนการพบเพื่อครูที่โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์