สพป.ชัยภูมิ เขต   1  ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดสำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2562

วันพุธที่ 12  ธันวาคม 2562  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  …นายวิไล  เบิบชัยภูมิ   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลร้านหรรษากาชาด วันรวมน้ำใจให้กาชาดสำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562   มูลค่ารวม  6,750 บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับใช้เป็นรางวัลในการออกร้านหรรษากาชาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562  เพื่อหารายได้นำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์และกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานรับมอบฯ  มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก