สพป.กระบี่ อวยพรวันเกิด บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 8 และวันที่ 12 ธันวาคม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องทำงานกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร้องเพลง Happy Birthday อวยพรวันเกิดนายวิรชาติ เอ่งฉ้วน พนักขับรถ ที่มีวันคล้าย วันเกิดในวันที่ 8 ธันวาคม และนางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 12 ธันวาคม
ซึ่งการอวยพรวันเกิดเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน