++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟัง Teleconference จากสพฐ. เตรียมความพร้อมเชิงประจักษ์ การมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน +++

<< วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และผู้อำนวยการสถานศึกษา     ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ   Teleconference จากสพฐ. เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงประจักษ์    ณ  ห้อง 2 ชั้น 3   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+ธีรธิดา  พรหมมาแบน /ภาพ/ข่าว+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน