++แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา +++

<< วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อใช้ในการย้ายและบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก   ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+วรภัทร  ศักดิ์วรางกุล /ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน