ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ นายวัลลภ วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พระพุทธรูปประจำวิหารพระ และศาลพระภูมิเจ้าที่เทพชัยมงคล  เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การปฏิบัติงานราบรื่น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมาย บุคลากรทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน แคล้ วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งมวล