สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล “ติดตาม ตรวจสอบ” การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ร่วมประชุมทางไกล “ติดตาม ตรวจสอบ” การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39