สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang