++แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ …ในงานชีวิตใหม่ ในผืนแผ่นดินไทย (New Life of Stateless)+++

 

วันนี้ 14 ธันวาคม 2651 เวลา 09.00 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงาน “ชีวิตใหม่ ในผืนแผ่นดินไทย” (New Life of Stateless) พร้อมรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างด้านการสานพลังการแก้ปัญหาสถานะบุคคลอย่างยั่งยืน ทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีต่อพสกนิกรรวมถึงบุคคลผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ และสร้างแนวทางการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลโดยการเปิดระบบราชการ และดึงการมีส่วนร่วมสานพลังทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศผ่านหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดย กพร. ได้มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะทำงานจัดการปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภท รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Chance) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 การจัดงานในครั้งนี้จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและผู้อำนวยการองค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน และมี นายเขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน +++ ภาพ/ข่าว+++นายไกรสร สิงหนาท +++ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน