สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองจำนวนนักเรียนในสังกัด

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองจำนวนนักเรียนในสังกัด เพื่อสรุป รายงานจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจริง ตามนโยบาย สพฐ. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2