ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายภูมินทร์ บุญหล้า ผอ.โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายภูมินทร์ บุญหล้า ผอ.โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม