สพม.39 พัฒนาความสามารถด้านการสร้างเว็บไซต์ของศึกษานิเทศก์

วันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างเว็บไซต์ของศึกษานิเทศก์ เพื่อการนิเทศการศึกษาวิถีใหม่ “Online Supervision” จัดระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo