++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย++

<<<< วันพุธ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะ​ ออก​ตรวจ​เยี่ยม​โรงเรียน​บ้านน้ำปลามุง  อำเภอปาย​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  //สุทัศน์  เทพรัตน์   ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน