สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม (ด้านการศึกษา)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์, นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม (ด้านการศึกษา) โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสาร