สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference
ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี
โดยเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่านร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูออนไลน์ผ่านระบบทางไกล VDO Conference และการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1” ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564 เริ่มเวลา 09.39 น. กิจกรรมระลึกพระคุณบูรพาจารย์ นายประเทือง ชมชื่น ผู้แทนครูอาวุโสนอกราชการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ผู้แทนครูอาวุโสในราชการ นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตนและนำยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที

ต่อจากนั้น ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี สารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมอบโอวาทให้คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 วันที่ 16 มกราคม 2564