ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวเนียรนิภา สังสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวเนียรนิภา สังสีราช ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม