สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล ( VDO Conference)

วันที่ 18 มกราคม 2564  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุมเขางุ้ม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไปยังโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต และระนอง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วยและผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน  และมีผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพังงาบางส่วนมาร่วมประชุมที่ สพม.14  เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวปฏิบัติต่างๆ  พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสอบถามสภาพปัญหา เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป       เรวดี….ภาพ / ข่าว