สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร และ นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี