ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สมป.แม่ฮ่องสอน) ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สมป.แม่ฮ่องสอน) ประกอบด้วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โรงเรียนขุนยวมวิทยาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนปายวิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ