สพป.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองกระบี่ ที่เปิดสอนวันที่ 2 หลังจากปิดชั่วคราวในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รอบ 2 ภายใต้มาตรการคัดกรองเข้มงวด

วันที่  19  มกราคม  2564  นายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองกระบี่  ที่เปิดสอนเป็นวันที่  2  หลังจากปิดชั่วคราวตามประกาศขอความร่วมมือให้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวของจังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่  21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564  ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID-19 รอบที่ 2   โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุตรกิจ  โรงเรียนบ้านหนองทะเล โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม และโรงเรียนบ้านคลองม่วง พบว่า แต่ละโรงเรียนเปิดสอนตามปกติ  มีความพร้อมในการเตรียมการเรียนการสอน  บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ใช้มาตรการคัดกรองเข้มงวด  มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่าง  เพื่อลดความแออัดของนักเรียน  และมีการตั้งจุดล้างมือให้กับนักเรียนตามจุดต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้ล้างมือได้มากขึ้น  ซึ่งจังหวัดกระบี่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8 ราย  รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วทุกคน   แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดกระบี่ก็ยังไม่ประมาท  มีการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นระยะเวลา 25 วันแล้ว