กิจกรรม Big Cleaning Day สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

20 มกราคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 นำโดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นายปกิจพจน์  กมลวรเดช นายอาคม  สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด เช็ค ล้าง ด้วยน้ำยาเชื้อบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสำนักงานและห้องปฏิบัติงาน เน้นการเช็ด ล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เก้าอี้และโต๊ะในห้องประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อลดภาวะความเสี่ยง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid–19 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของทุกเดือน