++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับฟัง Video conference การบริหารจัดการ ร.ร.คุณภาพของชุมชนและร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนStand Alone คุณภาพสูง ++

^^วันศุกร์  ที่ 22  เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video  conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน,โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนStand Alone คุณภาพสูง  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 สพฐ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา,นายสุรชาติ การสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 , ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ,ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน