ประกาศรับสมัครโครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และองค์กร YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับองค์กร Youth For Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประจำปี 2562 ขอให้โรงเรียนที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนีั  โครงการแลกเปลี่ยน YFU

สุดสาคร รวดเร็ว