ค่ายเคมีสัญจร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายปิติ วิทยการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายณฐนนท์ เวชพร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาออกค่ายเคมีสัญจร เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ นันทนาการ และบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธค.61ที่โรงเรียนวัดดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร