สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน และครู จากโรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โรงเรียนบ้านบก โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว