ดร.วิเศษ พลอาจทัน พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพชุมชน/มัธยมดีสี่มุมเมือง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ุ์ เขต 1 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษาเขต 24