สพม.14 ร่วมประชุมขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพังงา

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษาที่กำหนดให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับ ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค 7 (จังหวัดยะลา) ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดูแลรับผิดชอบ เรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดพังงา และร่วมประชุมการติดตามขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพังงา ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารอาชีวศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา

ต่อมาเวลา 14.00 น. ได้ลงพื้นที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เพื่อติดตามข้อมูลเชิงลึกโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล รวมทั้งได้เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่โรงเรียนและห้องเรียน  เรวดี….ภาพ / ข่าว