สพป.ลำพูน เขต 2 MOU เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างสพป.ลำพูน เขต 2 กับสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ซึ่งสถานศึกษาแกนนำ มี 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี โรงเรียนบ้านห้วยหละและโรงเรียนบ้านเหล่ายาว สถานศึกษาร่วมพัฒนา มีทั้งหมด 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยแทง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา48 โรงเรียนบ้านดอยแดน และโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2