สพม.39 ประชุมเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมสรุปผลติดตามตรวจสอบ การรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39