สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.ระยอง เขต ๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒