จังหวัดบุรีรัมย์ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เพื่อนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำเสนอข้อมูล นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ , นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ , นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ และนายกฤษ ละมูญมอญ สพม. เขต ๓๒ สนับสนุนข้อมูล นายถิร บุญศักดาพร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ชี้แจงโครงการ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.เขต ๓๒ และศึกษานิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย